page-header

IT management

Management támogatás

IT menedzsment szolgáltatások

Az IT menedzsment támogatással adott szervezet informatikai rendszereinek hatékony működtetéséhez nyújtunk segítséget. Szolgáltatásainkat elérhetik technikai segítség nyújtás,  tanácsadás és adminisztráció formájában is. Az IT menedzsment támogatás célja, hogy a szervezet informatikai infrastruktúrája és rendszerei zavartalanul, hatékonyan és biztonságosan működjenek, figyelembe véve az egyes ágazati területekre érvényes törvényi szabályzókat is.

IT RISK

Kockázatmenedzsment

IT RISK
Egy szervezet informatikai rendszereiben, infrastruktúrájában és adataiban bekövetkező károsodás lehetőségét IT kockázatnak (Risk) nevezzük. A kockázat realizálódhat kibertámadások, hardverhibák, szoftverhibák és emberi mulasztások formájában is. Az IT kockázatmenedzsment a kockázatok azonosításával és értékelésével, a károsodás minimalizálására irányuló kontrollok és mérséklési stratégiák bevezetésével, valamint folyamatos monitoringgal egybekötött hatékonyság elemzéssel foglalkozik.
részletek

Szabályzó környezet

Compliance
Az IT-megfelelőség az információtechnológia szervezeten belüli használatát szabályozó törvények, előírások, szabványok és irányelvek betartását jelenti. Segít abban, hogy a szervezet technológiai rendszerei, folyamatai és adathasználata megfeleljen az iparági szabványoknak, a jogi követelményeknek és az etikai gyakorlatnak. Az IT-megfelelőség segít megvédeni az érzékeny információk bizalmasságát, integritását és elérhetőségét, és biztosítja, hogy a szervezet megfeleljen az iparági előírásoknak, például a HIPAA, a PCI SSC a SOX  és az IBTV előírásoknak.
részletek
Compliance
IT Govenance

IT irányítás

Govenance
Az IT Governance a vállalatirányítás egy részhalmaza, amely kifejezetten az információs technológia szervezeten belüli használatával foglalkozik. Magába foglalja az informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzésének, fejlesztésének, telepítésének és karbantartásának irányelveit, folyamatok és rendszerek kidolgozását és végrehajtását. Az informatikai irányítás célja a technológia használatának összhangba hozása a szervezet átfogó stratégiájával, céljaival és célkitűzéseivel, valamint annak biztosítása, hogy az IT-erőforrásokat hatékonyan, a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően használják fel.
részletek